Dehkhoda institutet i Teheran

Dehkhoda institutet eller International Center for Persian Studies (ICPS) är en av de främsta inrättningarna för undervisning i persiskt språk och litteratur i världen. Det grundades på 1920-talet av språkvetaren och parlamentarikern Ali Akbar Mirza Qazvini, mer berömd som Dehkhoda. 1925 hade nämligen det persiska parlamentet antagit ett lagförslag av Reza Shah som uppmuntrade instiftandet av en språkakademi med uppgift att skriva en allmän persisk ordbok. Förebilden för ordboksarbetet var Franska akademiens ordbok över franska språket (Dictionnaire de l'Académie française). Den persiska ordboken skulle inte bara ge en beskrivning av det skrivna språket utan även ge riktlinjer för dess stavning, böjning och uttal.

 Moin

Arbetet med ordboken, som efterhand fick formen av en nationalencyklopedi, påbörjades av Dehkhoda som lade fram en plan för arbetet och pekade på behovet av en fast redaktion. Han fick snart assistans av den begåvade språkvetaren Mohammad Moin (se bild). 1931 publicerades den första utgåvan av ordboken som ger en detaljerad och noggrann beskrivning av all slags skriven persiska sedan 800-talet. Eftersom den är historisk behandlas inte bara nu levande ord utan också sådana som är helt ur bruk, och betydelser tas upp som aldrig eller nästan aldrig används i dagens språkbruk. Vid sidan om arbetet på institutet var Dehkhoda verksam som författare, journalist och översättare.  Han överförde bland annat baron de Montesquieus De l'esprit des lois (Lagarnas anda) till persiska och skrev ett lexikon över persiska bevingade ord och sentenser (Amsal o hekam).

 

1945 åtnjöt ordlistan så hög allmän status i Iran att flera parlamentsledamöter, däribland den blivande premiärministern Mohammad Mosaddeq, krävde att staten skulle anslå en särskild budget för dess arbete. Utgivningstakten ökade markant. 1957 införlivades Dekhoda institutet i Teherans universitet och fick även ansvar för undervisning i persiska för utländska studerande. Efter Dehkhodas död inhystes redaktionen i hans hem på Pahlaviavenyn i norra Teheran. I samband med invigningen tillträdde den nye chefen Mohammad Moin som varit en av Dehkhodas första lärjungar. Moin fick sin tidiga utbildning i psykologi och antropologi i Belgien. När han återvände till Iran läste han doktorandutbildningen i persisk litteratur vid Teherans universitet och blev den förste som tog  en doktorsgrad i ämnet. Han hade genom sin energiska insats en stor del i att ordboksprojektet överlevde men tvingades lämna posten vid sin död 1971. Moin begravdes i sin hemort i provinsen Gilan i norra Iran.

 

Shahidi

1975 donerade professorn Mahmud Afshar en fastighet till institutet i närheten av Dehkhodas hem och på denna adress finns redaktionen ännu i dag. Samma år tillsattes en sakkunniggrupp för att utreda ordbokens fortsatta arbete. I gruppen ingick den nytillträdde Jafar Shahidi som aktivt bidrog till att dra upp riktlinjer för förändringar i ordboksarbetet. Han fick assistans av knappt hundra medarbetare och två år senare publicerades ordboken med statligt stöd i 50 volymer innehållande mer än 4,5 miljoner uppslagsord (!).

 

Dehkhodas ordbok eller Loghatname-ye Dehkhoda som verket heter på persiska är det mest omfattande lexikon som någonsin publicerats över persiska språket. 1993 datoriserades arbetet och samma år utkom ordboken på CD-rom. Shahidi förblev institutschef fram till sin död 2008 då han efterträddes av sin dotter Shokofe Shahidi som varit verksam där som lärare och forskare. Samma år öppnades ett museum och en utställning i institutets lokaler med föremål med aknytning institutets historia samt sällsynta manuskript och böcker från Dehkhodas samlingar.

 

Jag vistades själv vid Dehkhoda institutet i mitten på 1990-talet som gäststuderande i persiska språket. 1999 återvände jag dit som doktorand i iranska språk och deltog bland annat på Jafar Shahidis forskarseminarier i persisk litteratur. Det var en rik upplevelse att få lära sig persiska av en av landets främsta auktoriteter på språket! 

 

Här finns en länk till institutets hemsida: International Center for Persian Studies.

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)