O Iran!

Irans inofficiella nationalsång "O Iran" (Ey Iran) skrevs på 1940-talet av författaren Hossein Golegolab i skuggan av Sovjetunionens ockupation av den nordostliga iranska provinsen Azerbajdzjan. Musiken komponerades av den hyllade kompositören Ruhollah Khaleqi och sången framfördes för första gången av den legendariske sångaren Gholamhossein Banan (se bild) som introducerats till Khaleqis orkester av Ali Naqi Vaziri.  

Banan

 

Banan räknas som en av Irans främsta populärsångare under 1900-talet. Han föddes 1911 i en musikalisk familj i Golhak strax norr om Teheran. Hans far var hovmusiker och hans mor var en qajarisk prinsessa och barnbarn till Mohammad Shah. Banan började sjunga professionellt vid sex års ålder och tog 1942 anställning vid Iranian National Music Association. Samma år framträdde han på riksradio för första gången. "O Iran" hör tillsammans med sånger som "O Käraste" (Elahe-ye naz) och "Karavan" (Karavan) till hans mest minnesvärda framföranden.

 

Hossein Golegolab var liksom Banan en sann polyhistor och vän av persisk kultur. Han föddes 1895 i Teheran och studerade juridik och statsvetenskap vid landets första moderna högskola Dar al-Fonun. Han kom emellertid att utmärka sig inom botanik och anställdes som lektor vid Teheranuniversitetets naturvetenskapliga fakultet. På sin fritid översätte han europeiska operatexter till persiska och skrev texter till bland annat George Bizets Carmen och Charles Gonouds Faust. 1935 blev Golegolab medlem av Akademien för persiskt språk och litteratur, och utnämndes senare till hedersmedlem i akademien. Han dog 1984 men vann odödlighet genom sin tidlösa hymn "O Iran".

 

Texten lyder: 

 

ای ایران ای مرز پرگهر
ای خاکت سرچشمه هنر

دور از تو اندیشه بدان

پاینده مانی تو جاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم

جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو چون شد پیشه‌ام

دور از تو نیست اندیشه‌ام

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

 

O Iran, o juvelprydda land

Din jord är alla konsters vagga

Må de ondas tankar vara fjärran från dig

Må du förbli och bestå i evighet
Om fiendens hjärtan är sten är du ett skydd av järn
Mitt liv överlämnar jag till dig, o rena fosterland
Kärleken till dig är min vägledare
Mina tankar är alltid hos dig
På din väg har mitt liv en mening
O Iran, må du bestå i en evighet!

 

سنگ کوهت در و گوهر است
خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کی برون کنم
برگو بی‌مهر تو چون کنم
تا گردش جهان و دور آسمان به پاست
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

 

Dina bergskedjors stenar är juveler och pärlor

Dina dalgångars mylla är dyrbarare än guld

Hur kan jag skilja mitt hjärta från din kärlek?

Säg mig, hur kan jag uthärda i brist på din omtanke?

Så länge jorden rör sig i bana och himlens valv består

skall den heliga elden för alltid leda mig

Kärleken till dig är mitt kall
Mina tankar är aldrig fjärran från dig
Din väg skänker mening åt mig
O vårt Iran, må du bestå i evighet!


ایران ای خرم بهشت من
ا روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم
جز مهرت در دل نپرورم
از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم
مهر اگر برون رود تهی شود دلم
مهر تو چون شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

 

Iran o mitt grönskande paradis
Ljust är mitt öde tack vare dig
Om min kropp förtärs av eld

fylls mitt hjärta ändock av din kärlek
Din kärlek skapade mig av vatten och jord
Förutan den står jag torrlagd och öde
Kärleken till dig är mitt kall
Mina tankar är aldrig fjärran från dig
Din väg skänker mening åt mig
O vårt Iran, må du bestå i evighet!

 

(Översättning från persiska av Ashk Dahlén)

 

Här kan ni lyssna på "O Iran" (Ey Iran) framförd av Ruhollah Khaleqis dotter, Golnush Khaleqi.

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)