Litteratur

Östanvinden andas ut sin väldoftande mysk
och den gamla världen blir ung än en gång!

 

Sätt dig vid bäckens kant och se tillvarons gång.

Ty detta tecken på livets korthet är nog för mig.

 

Rosen kom till världen genom din längtan, o Hafiz!
Så skynda efter din älskade; annars går hon sin väg! 

 

Hafiz

 

Lyssna till vassflöjten när den berättar
hur den förtäljer om ensamheters kval:
Alltsedan jag blev avskuren och skild från vassriket
har min klagan väckt sorgen i både mannen och kvinnan.
Bröstet vill jag bit för bit slita itu
tills jag blottat kärlekslängtans smärta.
Vemhelst som vistas fjärran från sitt ursprung
åtrår sin egen återförenings stund.

 

Rumi

 

Det första vinet som hälls i bägaren
härrör från munskänkens druckna ögon.
I spelmännens sällskap fyller han
bägarna med intighetens druvsaft.
Vinet lägger den älskades läppar i dagen.
Hennes rodnad är de älskandes vin.
Hennes lockar snärjer hjärtat i sin snara -
fångande all världens ömhet och smärta. 
I denna värld finns många brutna hjärtan.
De finner sin like och kallar det ”kärlek”.

 

Araqi

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)