Seyyed Hossein Nasr - Vid det klara morgonljuset
Seyyed Hossein Nasr

Vid det klara morgonljuset

Förord: Jan Hjärpe

Översättning: Ashk Dahlén

Stockholm: Proprius, 2006


Denna bok ger en orientering om islams rika andliga liv och vill samtidigt utmana oss att på djupet nyansera vår föreställning om religionen. Stor uppmärksamhet ägnas sufismens lära och praktik, ”hjärtats mystik” och skönhetens roll, liksom islamisk konst och filosofi.

 

Seyyed Hossein Nasr är professor i religionsvetenskap i USA och hedersdoktor vid Uppsala universitet. Han har skrivit ett trettiotal böcker om islams filosofi, mystik, konst och vetenskapshistoria på engelska, franska och persiska. Nasr är en av vår tids främsta talesmän för sufismen i väst och hans verk finns översatt till de stora världsspråken. Professor Jan Hjärpe ger i sitt förord en inblick i Nasrs författarskap och den tradition han verkar i.

 

Beställ från Adlibris!

 

”Islam rymmer en rik tradition av levande spiritualitet, en andlighet där mystikens gränsöverskridande språk och upplevelse får klara och fängslande uttryck i sufismens mystiska erfarenhet av Gud. Det är denna dimension av islam som Seyyed Hossein Nasr lyfter fram i en essäsamling som fått den vackra titeln Vid det klara morgonljuset.”

 

Daniel Sandén, Hela Jorden

 

”I dessa tider då den islamiska och den västerländska civilisationen tycks befinna sig på kollisionskurs är det särskilt viktigt med röster som manar till besinning och samförstånd. En sådan röst är Seyyed Hossein Nasr.”

 

Bo Gustavsson, Axess Magasin

 

”En välkomnande gest för de som vill tränga in i islams rika tankevärld. … Nasr vet vad han talar om.”

 

Gunnar Martin Aronsson, Sökaren

 

”Utmärkt introduktion till islamisk spiritualitet. […] Den borde läsas av alla som har det minsta intresse av andlighet i allmänhet och islam i synnerhet.”

 

Bo Gustavsson, Minaret

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)