Bo Utas - Den persiska litteraturen

Bo Utas

Den persiska litteraturen: Essäer och översättningar

Redaktör: Ashk Dahlén

Stockholm: Sorgenfrei & Molin förlag, 2011

 

Det persiska språket har bidragit med några av världslitteraturens främsta klassiker. Detta är den första stora introduktionen till den persiska litteraturen på svenska. Bo Utas essäer och översättningar av den persiska litteraturen från Zarathustras Gatha-sånger, klassikerna Ferdousi, Rumi och Hafez till modernisterna Sadeq Hedayat, Forugh Farrokhzad och Sadeq Chubak är här samlade i två inbundna band.

 

Bo Utas är professor emeritus i iranska språk vid Uppsala universitet. Redaktören Ashk Dahlén har skrivit förordet och bidragit med en artikel om den moderna persiska prosans utveckling efter 1945.

 

Beställ från Adlibris!

 

”I två exemplariskt gestaltade och med lika säker hand redigerade volymer presenterar det föga kända men formidabla förlaget Molin & Sorgenfrei nu Den persiska litteraturen. Banden innehåller frukterna av iranisten Bo Utas halvsekellånga gärning, sedan han som ung gymnasist första gången kom i kontakt med Omar Kahyyāms fyrradingar. Ena delen innehåller översättningar, den andra spridda essäer. Sammanlagt rör det sig om ganska precis 500 sidor om och med persisk poesi, som måste betraktas som ett av världslitteraturens underverk.

 

Tolkningarna är smidiga och på­litliga, medan uppsatserna erbjuder klartänkta framställningar av en tradition som sträcker sig från inskrifter på 500-talet f Kr, över Ferdousis nationalepos ”Kungaboken” från 1000-talet och Ahmed Ghazālis sagolika ”Infall om kärleken”, fram till sentida romanförfattare som Mahmud Doulatābādi.

 

Utas demonstrerar en filologs bästa egenskaper i såväl teori som praktik: omsorg och klarsyn. Men framför allt är han utrustad med en slagrutesäker känsla för det outsagdas betydelse.

 

Aris Fioretos, Dagens Nyheter

 

”Texter som tidigare varit okända eller avfärdats som exotiska kan berika oss om vi får kunnig hjälp med symboler, referenser och former. Det får vi i två nya volymer om och med klassisk persisk litteratur. […]

 

Översättningens problem återkommer flera gånger i dessa båda böcker. Utas går så långt som att ställa den långt ifrån retoriska frågan ”Kan persisk poesi översättas?”. De intrikata formerna och rimmen kan sällan försvenskas. Att rimma på svenska gör i dag ofta ett lätt parodiskt intryck, å andra sidan är rimmen viktiga i den persiska litteraturen som i sin tur har lånat mycket av arabiska förebilder. I några lågmälda (Utas är inte överordens man) men djupt kunniga, nästan virtuosa, essäer inte bara diskuterar han utan visar hur olika alternativ låter på svenska. Det är hela tiden frågan om estetiska avvägningar och några enkla svar finns inte, men det är fängslande att se hur samma dikt kan låta så olika i goda översättningar.”

 

Carl Rudbeck, Svenska Dagbladet

 

”Att i bokform samla egna uppsatser och artiklar som tidigare publicerats på olika håll är ett omtyckt grepp. Misstanken att författarens utbyte ofta är större än läsarnas kan dessbättre avfärdas när det gäller Bo Utas samling essäer under titeln Den persiska litteraturen, tillkomna från 1960-talet fram till 2008. Han tillhör den exklusiva skaran uppsaliensiska lärde som i H S Nybergs efterföljd obehindrat rör sig på ett flertal orientaliska språk och dessutom förmår ge liv åt den litteratur som under tusentals år skapats på dessa språk. […] Den persiska litteraturen - både den klassiska och den moderna - blir ordentligt genomgången i Bo Utas essäsamling, med tillhörande översättningar.”

 

Staffan Bergsten, Upsala Nya Tidning

 

”De båda volymerna utgör ingenting annat än en kulturell händelse med tanke på att det är första gången som en bred presentation av den persiska litteraturen och kulturen under 2 000 år ges ut på svenska. De kompletterar också varandra bra. Efter att ha läst om en författare i delen med essäer är det bara att plocka upp översättningsdelen och läsa ett utdrag ur författarens verk.”

 

Bo Gustavsson, Karavan

 

”Sveriges förste professor i iranska språk, Bo Utas, har skrivit huvudelen av bidragen i denna artikelsamling om den persiska litteraturen genom historien. Ashk Dahlén, som är hans tidigare student och numera en av Nordeuropas ledande iranister, skriver en medryckande och personlig introduktion till ämnet samt bidrar själv med material. Det välskrivna arbetet passar utmärkt i bokhyllan vid sidan om sin syster, som består av vackra översättningar ur den persiska litteraturen. Också denna del är unik i sitt slag på den svenska marknaden. I denna behandlar Utas ämnena ”Historia”, d.v.s. den persiska litteraturens historia, därefter ”Persien och Sverige”, följt av ”Sufisk litteratur” som alltså handlar om islamisk mystik, och ”Modern litteratur”. Arbetet är väl avvägt och logiskt uppbyggt och det avslutas med en intressant analys av hur översättaren arbetar och hur den riktigt bra översättningen ser ut. Den lättlästa utgåvan har stor potential att bli en av svensk facklitteraturs klassiska verk.”

 

Torkel Lindqvist, BTJ

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)