Intervju med UNT
I år firas 800-årsminnet av den persiske poeten Rumis födelse över hela världen. Unesco har utnämnt honom till världspoet. UNT träffade forskaren Ashk Dahlén. Rumi förändrade hans liv.

 

Det var när Ashk Dahlén läste iransk religionsfilosofi i Uppsala som han kom i kontakt med persiska och Rumi. Det förändrade mycket av hans liv.

 

Nu kommer han att introducera Rumi vid den internationella festival för andlig musik som arrangeras i Uppsala i början av november. Men redan till nästa helg, 29-30 september, anordnar Ashk Dahlén en Rumifestival på Södra teatern i Stockholm.

 

Moulavi

- Det var särskilt hans andliga budskap som fångade mig, säger han om mötet med poeten Rumi. Det sufiska innehållet. Men också formen och rytmen i hans dikter. Anekdoterna, fablerna.

 

Ashk Dahlén sökte vidare, gjorde ett urval av Rumis dikter och översatte dem till svenska. Det blev diktsamlingen Vassflöjtens sång som kom ut 2001.

 

- Det viktigaste för mig var att ge en introduktion till hans liv och sätta in honom i ett sammanhang, dels i 1200-talets Anatolien, dels i den persiska litterära traditionen och dels i den sufiska världsåskådningen.
Hur kommer det sig att en poet från 1200-talet har blivit så populär?

 

- Det ligger i tiden. Olika kulturer möts och Rumi talar till olika människor över kulturella och religiösa gränser.

 

Han berättar att det var när översättaren Coleman Barks i USA tillsammans med den kände poeten Robert Bly i slutet av 1990-talet gjorde fria tolkningar till engelska av Rumis dikter. Han blev otroligt populär och var enligt Newsweek den poet som såldes bäst just då. Madonna läste in hans dikter och new age-filosofen Deepak Chopra ordnade läsecirklar.

 

- Han är universell, betonar Ashk Dahlén. Han använder sig av den islamiska traditionen men har samtidigt ett universellt perspektiv. Och det är denna kombination som är intressant.

 

Han påpekar att Rumis dikter betraktas av sufier som Koranen på persiska. Grunden är också islamisk mystik, sufism.

 

- Att förena den mystiska traditionen med det universella, eller vad han kallar ”hjärtats religion”, är unikt för Rumi. Och det är det allmänmänskliga som gör att hans dikter kan bygga en bro mellan kulturer och religioner. På så sätt kan han framstå som en fredspoet, säger Ashk Dahlén.    

 

Kanske är det inte för inte som Rumi därför i år har utsetts till världspoet av Unesco, som vill lyfta fram Rumis filosofi om kärlek och tillit.

 

Ashk Dahlén tror att Rumis dikter kan öppna för en dialog mellan människor och att de kan ge en fördjupad självkännedom.

 

- Sufism är ju islams inre dimension med betoning på gudsåkallan genom meditation eller kontemplation, som något som kan ges uttryck i sång, dans och musik. Dessa konstarter smälter samman i en helhet, som för människan nära Gud. Till exempel dervischdansen.

 

Ändå menar Ashk Dahlén att sufism kan ses som en filosofisk inriktning som avspeglar sig i Rumis dikter.

 

- Vi lever i ett materiellt samhälle där det andliga har förpassats till den privata sfären. Vi behöver därför något som kan väcka det andliga och på enskild nivå tror jag att Rumis dikter kan bli en vägledare.

 

Det var när Rumi träffade dervischen Shams som han bröt med sitt gamla liv. Han umgicks bara med denne man som visade honom hur han i praktiken kan ”leva” sufismen.

 

- Idag är Rumi en monumentalgestalt inom sufismen och det är denna dimension som han för vidare genom sina dikter. I princip tycker jag man ska vara muslim för att kalla sig sufi, men naturligtvis kan man inspireras av sufismen genom Rumi oavsett religion. Sufismen är som en andlig fontän, alla kan dricka vattnet på sitt sätt och berikas.

 

Om man vill förstå Rumis starka ställning i öst som en persisk kärlekspoet kan man jämföra den med Shakespeare eller Dante i väst. Eller kanske Bellman i Sverige. Rumis dikter är kända i Iran, Turkiet, Kurdistan, Centralasien, Indien, Pakistan och Afghanistan. I arabvärlden är han inte lika uppmärksammad även om han finns översatt till arabiska.

 

- Han är fortfarande en mycket levande kulturperson, många kan hans dikter utantill och flera av dem är tonsatta. Han är helt enkelt en del av nuet trots att han levde på 1200-talet.

 

Ashk Dahlén är dock medveten om att skulle man gå ut på gatan här i väst och fråga vem Rumi är kanske det som bäst bara är en av tio som vet, men bland de som är intresserade av litteratur är det nog 70-80 procent, tror han.

 

Kanske kan den festival som anordnas i slutet av september med konserter och dans göra Rumi mer känd i Sverige. Flera kännare av Rumi kommer också att framträda, bland andra professor emeritus i iranska språk, Bo Utas vid Uppsala universitet, som talar om Rumi och persisk litteratur. Poeten Bo Gustavsson från Uppsala berättar hur svensk litteratur har påverkats av Rumi och Ashk Dahlén talar om kvinnorna i Rumis liv och kvinnlig andlighet inom islam.

 

© UNT och Anna Franklin 2007

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)