Intervju

Ashk Dahlén är adopterad från Iran. I sökandet efter sitt persiska ursprung väcktes hans intresse för sufismen, den mer mystiska inriktningen av islam. Nyligen kom hans översättning av det sufiska mästerverket ”Gnistornas bok” ut.

 

Det verkar osannolikt att en mer än 700 år gammal sufibok skulle tilltala de bredare lagren av svenska läsare. Men Kistabon Ashk Dahlén är övertygad om motsatsen.

 

- Det finns ett gryende intresse för det andliga, den sortens universella andlighet som går över religionsgränserna. Ju mer materiellt ett samhälle blir, desto mer söker människor efter någonting annat, säger han.

 

Araqi

- Det tar sig inte bara uttryck i religionen. Filmer som Tolkiens ”Sagan om ringen” och ”Narnia” av CS Lewis är andra exempel. Ett slags längtan bort från det vardagliga.

 

”Gnistornas bok” av den muslimske 1200-talsmystikern Fakhr al-din Araqi, är väl värd att läsa även för icke-muslimer, menar Ashk Dahlén. Författaren talar om andlighet i mer allmänmänskliga termer.

 

- Sufismen står för en inre, mer mystisk sida av islam. En motvikt till en fundamentalisk religion, där fokus ligger på lagen och de yttre aspekterna, säger han.

 

 I Araqis verk står står den andliga kärleken i förgrunden. Den läser boken får en fördjupad syn på sin egen religion, enligt Ashk Dahlén.

 

Själv är han övertygad sufier sedan flera många år tillbaka. Men det har inte alltid varit så. Fram till 20-årsdagen hette han fortfarande Peter och funderade inte särskilt mycket på Gud.

 

Tankarna till ursprunget smög sig på och Ashk Dahlén började studera persiska vid Uppsala universitet. Där började hans andliga resa genom mötet med Rumi, en annan av de stora sufiska författarna.

 

- Jag har lärt mig mycket genom arbetet med översätta ”Gnistornas bok”, säger Ashk Dahlén.

För lika mycket som en litterär prosabok är sufiverket en beskrivning av de olika stadierna på vägen som leder fram till förening med Gud. En slags andlig metodbok.

 

I förgrunden står kärleken, mellan man och kvinna, människa och Gud. Dikterna är förvånandsvärt vågade i sin beskrivning av den fysiska kärleken mellan man och kvinna. Met det rör sig framförallt om ett symbolspråk, även om sufimästaren inte ser någon motsättning mellan himmelsk och jordisk kärlek.

 

- Araqi syftar egentligen på kärleken som sådan, den omättliga kärleken. Kärleken är religionens äkta drivkraft och bevekelsegrund, säger Ashk Dahlén.

 

Han menar att människan kan nå Gud bara genom osjälvisk kärlek.
- Gud finns i alla ögonblick. Därför handlar det om att befinna sig i nuet, vilket inte är helt lätt.

 

© Lokaltidningen Mitt i och Monika Ruborg 2006

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)