Intervju

Möt Ashk Dahlén i kvartssamtal i Människor och tro och lär känna den svårtolkade och mytomspunne persiske poeten Hafiz.

 

Open attached fileSR_p1_manniskorochtro_070309050005.mp3

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)