Skrifter

Poesi är det som går förlorat vid översättning, skrev Robert Frost en gång. Det ligger väl en viss sanning i detta. Man blir påmind om det vid läsningen av Ashk Dahléns översättningar av lyriska mästerverk som dem han har gjort av Rumi med Vassflöjtens sång 2001 och dem han gav oss med Gnistornas bok av Fakhr al-din Araqi 2006. Översättaren menar att det är omöjligt att återge de metriska och rytmiska finesser som de persiska originalen innehåller.


Ändå fortsätter han tappert med sin gärning. Ashk Dahlén ger nu ut ett urval tolkningar av den store österländske klassikern Hafiz (ca 1325–ca 1390), tidigare översatt från tyska förlagor av Erik Blomberg och från engelska av Jan Östergren – men Ashk Dahlén gör det direkt från persiskan. Volymen heter Dikter och innehåller inte mindre än 55 av de betydligt fler dikter som ingår i Hafiz berömda Diwan.

Redan detta är berömvärt. Översättaren har därtill försett volymen med en omfångsrik presentation av Hafiz. I en serie uppsatser – ”Människan”, ”Diktaren”, ”Mystikern”, ”Hafiz symbolspråk” och ”Hafiz på europeiska språk” – lyckas Dahlén på ett sextiotal sidor säga åtskilligt om Hafiz och hans tid under den litterära blomstringsperioden i 1300-talets Persien. Det är en fyllig presentation, en kulturgärning av hög karat.”

 

Tommy Olofsson, Svenska Dagbladet (13 april 2007)

 

”Baronen och äventyraren Eric Hermelin, under många år legosoldat i den brittiska armén i Asien, tillbringade sina sista 35 levnadsår på sinnessjukhuset S:t Lars i Lund, fram till sin död vid 84 års ålder 1944. För att fördriva all denna tid översatte den lärde baronen drygt 10000 sidor av persisk poesi, publicerad i 36 volymer på egen bekostnad. En av hans favoriter var Jalal al-din Rumi (1207–73). För Hermelin representerade Rumis dikter en helig galenskap byggd på synen på sufin som en helig dåre som vänder upp och ner och ut och in på kulturella konventioner.

 

Numera finns svenskar som kan persiska bättre än Eric Hermelin och dessutom talar språket obehindrat. En av dem är Ashk Dahlén , född 1972, fil dr i iranska språk och forskare vid Kungliga Vitterhetsakademien. Han är inte bara forskare med persiska rötter, utan även en hängiven översättare, om också betydligt mindre produktiv än Hermelin. Bland andra har han till svenska tolkat Hafiz och just Rumi.”

 

Tommy Olofsson, Svenska Dagbladet (5 september 2009)

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)