Jalal al-din Rumi - Anthology

Kärleken begär att detta tal skall fram

(Love demands that this speech comes out) 

An anthology edited by Ashk Dahlén and Simon Sorgenfrei

Stockholm: Sorgenfrei & Molin förlag, 2008 

 

Available at Adlibris

 

 

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)