Jalal al-din Rumi - Kärleken begär att detta tal skall fram

Kärleken begär att detta tal skall fram

Redaktörer: Ashk Dahlén och Simon Sorgenfrei

Stockholm: Sorgenfrei & Molin förlag, 2008

 

Den persiske sufin Jalal ud-din Rumi har kallats för världens främsta mystika poet. Sufismen, den muslimska mystiken, har i honom sin främsta företrädare och hans dikter om kärlek och tolerans har hyllats i mer än sjuhundra år. Rumi har lockat så olika läsare som Mahatma Gandhi, Dag Hammarskjöld, Gunnar Ekelöf, Madonna och Demi Moore. På 1950-talet bugade sig påven å hela den katolska kyrkans vägnar inför minnet av Rumi och på 1990-talet var han den bäst säljande poeten i Amerika.

 

Förra året var det 800 år sedan han föddes och detta firades över hela världen. I Sverige uppmärksammades jubileet med en festival på Södra Teatern i Stockholm den 29-30 september. Det blev två dagar fyllda med sufisk poesi, musik och dans samt föreläsningar och samtal om Rumis lyrik, läror och betydelse i öst och väst. Texterna i boken "Kärleken begär att detta tal skall fram" bygger på dessa föreläsningar, i utökad och bearbetad form. I boken ingår också ett urval översättningar av Rumis poesi gjorda av bl.a. Eric Hermelin, Eric von Post och Gunnar Ekelöf.

 

Beställ från Adlibris!

 

”Den persiske diktaren Rumi, som levde på 1200-talet, har kultstatus i hela världen. En ny bok berättar om hans gigantiska mästerverk och hur han har påverkat svensk poesi.” 

 

Carl Rudbeck, Dagens Nyheter

 

”Ashk Dahlén är en av redaktörerna till en antologi med uppsatser med titeln Kärleken begär att detta tal skall fram. Jalal ud-din Rumis liv, lära och lyrik . Den andre redaktören är Simon Sorgenfrei, doktorand i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Redaktörerna bidrar med vardera två uppsatser och sätter sin prägel på antologin. Ashk Dahlén inleder med en kort levnadsteckning över Rumi, varefter Sorgenfrei skriver om diktarens förhållande till muslimsk mystik. Den mest spännande av dessa fyra uppsatser är den som Dahlén skriver om kvinnorna kring Rumi, som tycks ha älskat diktaren och fått kärlek tillbaka. Inte desto mindre blev de förstås bestörta när Rumi, den lärde mannen, blev alldeles hängiven en dansande dervisch, Shams ud-din av Tabriz, en fattig man som vagabonderande omkring och dansade till Guds ära. […]

 

Det är sammantaget en utmärkt antologi, tryggt lärd och samtidigt synpunktsrik.” 

 

Tommy Olofsson, Svenska Dagbladet

 

”Ashk Dahlén ger en nyttig sammanfattning av Rumis liv, och ska ha särskilt beröm för kapitlet om kvinnorna omkring Rumi. Boken är en fin ingång till ett fängslande människoöde och en utmanande poesi som förtjänar att uppmärksammas av fler.”

 

Simon Stjernholm, Sydsvenskan

 

”Ashk Dahlén berättar i sin inledning om Rumis födelse, utbildning och sökande. Han lär oss att Rumi i sin poesi liknar döden vid stunden då andens näktergal släpps fri ur bröstets bur. Vår yttersta strävan i livet är att spränga jaget och att upplösas i den slutgiltiga helhet som vi såsom ofullständiga varelser upplever att vi förlorat och om vilken vi har den okuvliga känslan av att den utgör Guds själva väsen. […]

 

Rumis gudsupplevelse är ljusår borta från den teologiska och rigida guden. Det mest lyckade och icke-alienerade begreppet om Gud finns i andning och relationer som uttrycks i mystiken då Gud definierar sin identitet som levande evighet, som rörelsens orsak. Det är i denna dans/trance som alla ord och verser - de profundis - skapas.”

 

 Guido Zeccola, Tidningen Kulturen

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)